top of page
Untitled

BODY SENSING ROUTINE

01/03 -31/03 

Mon-Fri        09h00 - 09h30

                    18h00 - 18h30

Sat & Sun    11h00 -12h00

Body Sensing Routine it is a practice of movement/breathing/tactile technique, created by Christian Bakalov specially for his immersive performative installations. The technique of this practice is transmited to the professionals and volunteers that have being working since 10 years for his installations .  The Routine activate the sensitivity of the body, supply him with fresh oxygen, act on mental tiredness and connect the one who practice it, with the "theater" of his imagination. The BSR is taking place in total darkness, following the voice of the person conducting the session, which could be from 30 min to 1h, depending of the daily or weekend programme.The sessions are accompanied at certain moments by music specially created for them.                        ~            ~            ~
Body Sensing Routine е практика използваща движението, дишането и докосването, обединени в техника създадена от Християн Бакалов специално за неговите потапящи перформативни инсталации. Тази техника е предавана на всички професионалисти и доброволци, работили от 10 години в неговите инсталации . Упражненията на BSR активират чувствителността на тялото, снабдяват го със свеж кислород, въздействат на психическата умора и свързват практикуващия с "театъра" на неговото въображение . BSR се провежда в пълна тъмнина, следвайки  гласа и наставленията на водещия сесията, която е с  продължителност от 30 минути до 1 час, в зависимост от седмичната или уикенд програма. Сесиите са придружени в определени моменти от специално създадена за тях музика. 

BODY SENSING ROUTINE: Actualités
bottom of page